1. Exercices verbes réguliers

VERBES EN -AR

Exercice “trabajar”
Exercice
Exercice

VERBES EN -ER

Exercice

VERBES EN -IR

Exercice conjuguer “vivir” à toutes les personnes
Exercice “escribir”

VERBES EN -AR, -ER et -IR

Exercice
Exercice
Exercice
Exercice
Exercice
Exercice
Exercice
Exercice
Exercice
Exercice
Exercice
Exercice conjuguer les verbes indiqués à toutes les personnes
Exercice conjuguer les verbes indiqués à toutes les personnes
Exercice conjuguer les verbes indiqués à toutes les personnes
Exercice mots croisés
Exercice mots croisés

2. Exercices verbes pronominaux

Exercice
Exercice

3. Exercices verbes irréguliers

DIPHTONGUE   E → IE

Exercice

DIPHTONGUE  E → IE et  I→IE

Exercice
Exercice

DIPHTONGUE O→UE

Exercice

DIPHTONGUE O→UE et U→UE

Exercice
Exercice

AFFAIBLISSEMENT E→I

Exercice
Exercice
Exercice

MODIFICATION ORTHOGRAPHIQUE

Exercice
Exercice

VERBES IRRÉGULIERS DIVERS

Exercice
Exercice
Exercice
Exercice
Exercice

Exercice

VERBES RÉGULIERS ET IRRÉGULIERS

Exercice
Exercice
Exercice
Exercice
Exercice
Exercice
Exercice
Exercice
Exercice
Exercice
Exercice
Exercice